Szybki kontakt:

604-520-450

RZECZOZNAWCA TOMASZ GÓRSKI

Moja oferta

Świadczę kompleksowe usługi związane z określaniem wartości nieruchomości sporządzonej
w formie operatu szacunkowego, skróconej opinii o wartości oraz ekspertyz.

Wykonuję wyceny:

 • nieruchomości indywidualnych (lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych, obiektów w trakcje budowy),

 • nieruchomości komercyjnych (m.in. obiektów biurowych, magazynowych, handlowych i usługowych, produkcyjnych, hotelowych),

 • nieruchomości zabytkowych (kamienice, dworki, pałace, parki itd.),

 • gruntów niezabudowanych (m.in. gruntów inwestycyjnych, nieruchomości rolnych i leśnych, kopalni),

 • ograniczonych praw rzeczowych (służebności gruntowe i osobiste, spółdzielcze prawa do lokalu),

 • zobowiązań umownych (najem, dzierżawa),

 • nakładów rzeczowych (m.in. szkody, nakłady remontowe itd.)

Sporządzam operaty szacunkowe
i opinie dla potrzeb/celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,

 • kupna/sprzedaży,

 • informacyjnych,

 • sądowych i komorniczych, również na etapie przygotowań do tego rodzaju postępowań,

 • aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

 • postępowań spadkowych oraz podziałowych majątku,

 • ustalenia wysokości opłaty planistycznej i adiacenckiej,

 • sprawozdań finansowych i wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek prawa handlowego,

 • postępowań skarbowo-podatkowych,

 • postępowań upadłościowych oraz przygotowawczych - na zlecenie syndyków oraz organów ścigania (prokuratura i policja),

 • ustalenia wysokości odszkodowań dla terenów położonych w obszarach ograniczonego użytkowania (OOU) od  lotnisk.

SKONTAKTUJ SIĘ:

Albo zadzwoń:

+48 604-520-450